Pleananna Forbartha, Polasaithe Eagraíochtaí / Development Plans, Organisational Policies

Item

Title (dcterms:title)

Pleananna Forbartha, Polasaithe Eagraíochtaí / Development Plans, Organisational Policies

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le Conradh na Gaeilge (CnaG) féin, lena struchtúr, a bhunreacht, a pholasaithe agus pleananna oibre, agus cuimsítear léi tuarascálacha bliantúla, ábhar a bhaineann leis na foirgnimh éagsúla in úinéireacht CnaG agus ábhar a bhaineann leis “An Fáinne”, ar clár teastasaithe a reáchtáil CnaG é.

*****

This series relates to the Conradh na Gaeilge (CnaG) organisation itself, its structure, constitution, policies and work plans and includes annual reports, material relating to the various buildings owned by CnaG and material relating to “An Fáinne”, a certification programme run by CnaG.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/1