Timirí agus Múinteoirí Taistil / “Timirí" [Organisers] and Travelling Teachers

Item

Title (dcterms:title)

Timirí agus Múinteoirí Taistil / “Timirí" [Organisers] and Travelling Teachers

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le hobair na dTimirí [lucht eagraithe] agus teagascóirí taistil ar fud na tíre, agus áirítear leis tuairiscí, treoracha, cláir oibre agus conarthaí an lucht eagraithe. Tá ábhar ann freisin a bhaineann le “Lá na dTimirí”.

*****

This series relates to the work of Timirí [organisers] and travelling teachers all over Ireland and includes organisers’ reports, instructions, agendas and contracts. It also includes material relating to “Lá na dTimirí” [Organisers’ day].

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/2