Coistí / Committees

Item

Title (dcterms:title)

Coistí / Committees

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le hobair coistí agus fochoistí éagsúla Chonradh na Gaeilge a n-áirítear leis sin an Coiste Gnó; an Coiste Airgeadais [ar tugadh an Buanchoiste air chomh maith]; Coiste na bPáistí; Coiste na Féile; an Coiste Um Bhailiú Airgid; an Fochoiste Oideachais; an Fochoiste Gaeltachta; an Fochoiste Oiliúna agus na Fochoistí Craolacháin agus Meán. Miontuairiscí agus comhfhreagras is mó atá inti.

*****

This series relates to the work of various committees and subcommittees of Conradh na Gaeilge including the National Executive; Finance Committee [also known as the Standing Committee]; Children’s Committee; Festival Committee; Fundraising Committee; Education subcommittee; Gaeltacht Subcommittee; Training subcommittee and Broadcasting and Media Subcommittees. It consists mainly of minutes and correspondence.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/3