Comhfhreagras / Correspondence

Item

Title (dcterms:title)

Comhfhreagras / Correspondence

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le comhfhreagras idir Conradh na Gaeilge (CnaG) agus daoine agus eagraíochtaí éagsúla, agus tá ord croineolaíoch uirthi de réir gach deich mbliana. Is é atá i gceist léi den chuid is mó fiosrúcháin maidir leis an nGaeilge; na ranganna a bhí á reáchtáil ag CnaG; taighde; agus obair CnaG féin. Is féidir teacht ar chomhfhreagras i ndáil le topaic faoi leith sa tsraith a bhaineann leis an topaic sin e.g. G60/30 Oideachas.

*****

This series relates to correspondence between Conradh na Gaeilge (CnaG) and various individuals and organisations and is organised chronologically by decade. It consists mainly of inquires relating to the Irish language; classes run by CnaG; research; and the work of CnaG itself. Correspondence relating to a specific topic can be found in the series relating to that topic e.g. G60/30 Education.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/5