Airgeadas / Finance

Item

Title (dcterms:title)

Airgeadas / Finance

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le cúrsaí airgeadais agus áirítear léi ráitis bainc; tuarascálacha bliantúla; iarratais ar dheontais; tuarastail fostaithe; tiomsú airgid; tiomnachtaí; iasachtaí agus comhfhreagras.

*****

This series relates to financial matters and includes bank statements; annual reports; grant applications; employee wages; fundraising; bequests; loans and correspondence.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/6