Dréacht-treoirlínte Caidrimh Phoiblí, Seimineáir, Moltaí / PR Draft Guidelines, Seminars, Recommendations

Item

Title (dcterms:title)

Dréacht-treoirlínte Caidrimh Phoiblí, Seimineáir, Moltaí / PR Draft Guidelines, Seminars, Recommendations

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le hobair caidrimh poiblí agus mhargaíochta Chonradh na Gaeilge (CnaG). Áirítear leis ábhar ó sheimineáir a bhain le Caidreamh Poiblí; preasráitis i mBéarla agus i nGaeilge; ábhar fógraíochta lena n-áirítear póstaeir, bileoigíní agus taispeántais; doiciméid a bhaineann le fógraí a chur i bhfoilseacháin agus seirbhísí aistriúcháin; dearadh lógó nua; agus rannán cuimsitheach grianghraf.

*****

This series relates to the Public relations (PR) and marketing work of Conradh na Gaeilge (CnaG). Material includes that from seminars relating to PR; press releases in English and Irish; promotional material including posters, flyers and exhibition displays; documents relating to placement of advertisements and translation services; the design of a new logo; and a substantial section of photographs.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/7