Riarachán / Administration

Item

Title (dcterms:title)

Riarachán / Administration

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le riaradh na heagraíochta agus áirítear léi sonraisc agus fáltais, curricula vitae comhaltaí foirne; iarratais poist agus oiliúint foirne; doiciméid árachais; ceadúnais; agus ábhar a bhaineann le hoibleagáidí an fhostóra.

*****

This series relates to the administration of the organisation and includes invoices and receipts; staff CVs, job applications and staff training; insurance documents; permits; and material relating to employer obligations.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/8