Foilsitheoireacht (CnaG) / Publishing (CnaG)

Item

Title (dcterms:title)

Foilsitheoireacht (CnaG) / Publishing (CnaG)

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le foilsitheoireacht Chonradh na Gaeilge den chuid is mó, a bhfuil san áireamh léi ábhar a bhaineann le Clodhanna Teoranta; An Cló-Chumann; An Siopa Leabhar [siopa leabhar CnaG] mar aon le sraith léaráidí a bhfuil an seans ann gur úsáideadh iad i bhfoilsiú ghearrscéalta Phádraig Mhic Phiarais ‘Íosagán agus Scéalta Eile’ [1930í-1950í?]. Áirítear léi chomh maith foshraith a bhaineann le hIrisí agus Nuachtáin a bhfuil ábhar ann nach é CnaG a d’fhoilsigh é.

*****

This series relates primarily to Conradh na Gaeilge publishing including material relating to Clodhanna Teoranta; An Cló-Chumann; An Siopa Leabhar [CnaG’s bookshop] and a set of illustrations possibly used in the publication of Patrick Pearse’s short stories "Íosagán agus Scéalta Eile" [1930s-1950s?]. It also includes a subseries relating to Journals and Newspapers which include non CnaG issued items.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/9