Eagraíochtaí Óige An Chonartha srl. / Conradh Youth Organisations etc.

Item

Title (dcterms:title)

Eagraíochtaí Óige An Chonartha srl. / Conradh Youth Organisations etc.

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le heagraíochtaí óige éagsúla agus imeachtaí don óige lena n-áirítear iad sin a reáchtáladh faoi choimirce CnaG, mar shampla Comhluadar, Conradh na nÓg; Feachtas; Ógras; agus Dáil na nÓg agus is é atá i gceist léi ná miontuairiscí, comhfhreagras, preasráitis agus grianghraif. Áirítear léi chomh maith ábhar a bhaineann le club CnaG ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath (Club an Chonartha) agus clubanna eile ar fud na tíre.

*****

This series relates to various youth organisations and youth events including those run under the auspices of CnaG including Comhluadar; Conradh na nóg; Feachtas; Ógras; and Dáil na nÓg [Youth Assembly] and consists of minutes; correspondence; press releases and photographs. It also includes material relating to the CnaG club at 6 Harcourt Street, Dublin (Club an Chonradh) and other clubs nationwide.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/11