Comhaltas Uladh

Item

Title (dcterms:title)

Comhaltas Uladh

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le Comhaltas Uladh, ar tionól cúige de chuid Chonradh na Gaeilge é a bunaíodh in 1926 chun obair CnaG i gcúige Uladh agus i gContae Lú a riaradh. Is é atá i gceist leis an tsraith seo ná lámhleabhair, paimfléid, cláir, comhfhreagras agus aistí clóscríofa agus ailt faoina stair agus a chaidreamh le CnaG féin.

*****

This series relates to Comhaltas Uladh, a provincial assembly of Conradh na Gaeilge which was founded in 1926 to administer the work of CnaG in the province of Ulster and County Louth. It consists of handbooks, pamphlets, programmes, correspondence and typed essays and articles on its history and relationship with CnaG itself.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/12