An tOireachtas [Annual Oireachtas compeition]

Item

Title (dcterms:title)

An tOireachtas [Annual Oireachtas compeition]

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo leis an Oireachtas, comórtas bliantúil Chonradh na Gaeilge, agus áirítear léi cláir; miontuairiscí; tuairiscí; liostaí na ndaoine a bhain duaiseanna; na haistí a bhain duaiseanna; ábhar a bhaineann le taispeántais ealaíne an Oireachtais mar aon le litríocht, ceol agus damhsa; preasráitis; grianghraif agus aithisc thosaigh.
Tá ábhar gaolmhar le fáil in G60/18/2 (an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta) agus G60/21/2 (scóir cheoil an Oireachtais).

*****

This series relates to Conradh na Gaeilge’s annual Oireachtas competition and includes programmes; minutes; reports; lists of prize-winners; winning essays; material relating to Oireachtas art exhibitions, literature, music and dance; press releases; photographs and opening addresses.
Related material can be found in G60/18/2 (National Drama Festival) and G60/21/2 (Oireachtas music scores).

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/14