Féilte, Imeachtaí, Taispeántais CnaG srl lena n-Áirítear Feiseanna agus Imeachtaí Comortha / CnaG Festivals, Events, Exhibitions etc inc. Feiseanna and Commemorative Events

Item

Title (dcterms:title)

Féilte, Imeachtaí, Taispeántais CnaG srl lena n-Áirítear Feiseanna agus Imeachtaí Comortha / CnaG Festivals, Events, Exhibitions etc inc. Feiseanna and Commemorative Events

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le féilte agus le hócáidí comórtha Chonradh na Gaeilge (CnaG), a n-áirítear léi imeachtaí chun 50, 75 agus 100 bliain ó bunaíodh CnaG a chomóradh; féilte ceoil agus damhsa in Éirinn agus thar lear; ceolchoirmeacha; comórtais agus gradaim. San áireamh leis an ábhar seo tá cláir; comhfhreagras; ábhar fógraíochta; agus gearrthóga nuachtáin.

*****

This series relates to Conradh na Gaeilge (CnaG) festivals and commemorative events including events to mark the 50th, 75th and 100th anniversary of the foundation of CnaG; music and dance festivals in Ireland and abroad; concerts; competitions and awards. Material includes programmes; correspondence; promotional material; and press cuttings.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/16