Féilte agus Imeachtaí Neamh-CnaG (gan Drámaíocht san áireamh) / Non-CnaG Festivals and Events (not including Drama)

Item

Title (dcterms:title)

Féilte agus Imeachtaí Neamh-CnaG (gan Drámaíocht san áireamh) / Non-CnaG Festivals and Events (not including Drama)

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le féilte neamh-CnaG agus le hócáidí comórtha lena n-áirítear féilte in Éirinn agus thar lear (Pan-Cheilteach, Eisteddfod, Mod agus Scriff); ceolchoirmeacha; imeachtaí (san áireamh leis sin tá comóradh Éirí Amach na Cásca 1916, an chomhdháil Cheilteach); comórtais agus gradaim. Áirítear leis an ábhar cláir; comhfhreagras; ábhar fógraíochta; agus gearrthóga nuachtáin.

*****

This series relates to non-CnaG festivals and commemorative events including festivals in Ireland and abroad (including Pan Celtic, Eisteddfod, Mod and Scriff); concerts; events (including commemoration of 1916 Easter Rising, Celtic congress); competitions and awards. Material includes programmes; correspondence; promotional material; and press cuttings.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/17