Drámaíocht, Amharclannacht agus Scannán / Dráma, Theatre and Film

Item

Title (dcterms:title)

Drámaíocht, Amharclannacht agus Scannán / Dráma, Theatre and Film

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le drámaíocht, amharclannaíocht agus scannánaíocht agus áirítear léi an Chomhairle Náisiúnta Drámaíochta; an Fhéile Náisiúnta Drámaíochta (Oireachtas); an Cumann Scoildrámaíochta agus scannáin. Áirítear leis an ábhar miontuairiscí, preasráitis, scripteanna agus gearrthóga.

*****

This series relates to drama, theatre and film including the National Drama Council; National Drama Festival (Oireachtas); School Drama Association (An Cumann Scoildrámaíochta) and film. Material includes minutes, programmes, press releases, scripts and cuttings.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/18