Spórt / Sport

Item

Title (dcterms:title)

Spórt / Sport

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le spórt, agus le Cumann Lúthchleas Gael (CLG) go háirithe. Áirítear leis an ábhar comhfhreagras; gearrthóga; cláir; nithe a bhaineann le comórtas Thomáis Ághas; póstaeir agus bróisiúir ina liostaítear téarmaí spóirt éagsúla i nGaeilge.

*****

This series relates to sport, and in particular the Gaelic Athletic Association (GAA). Material includes correspondence; cuttings; programmes; items relating to the Thomas Ashe competition; posters and brochures listing various sports terms in Irish.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/20