Ábhar a bhaineann le Ceol, Amhrán agus Rince / Music, Song and Dance Material

Item

Title (dcterms:title)

Ábhar a bhaineann le Ceol, Amhrán agus Rince / Music, Song and Dance Material

Description (dcterms:description)

Baineann an tsraith seo le ceol, amhrán agus rince agus le Comhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ) go háirithe. Áirítear leis an ábhar bileoga ceoil ginearálta; bileoga ceoil an Oireachtais; cláir; grianghraif; póstaeir; gearrthóga agus comhfhreagras. Áirítear leis na bileoga ceoil "Go Mairidh Ár nGaedhilg Slán", a scríobhadh agus a cumadh go sainiúil don chéad Oireachtas i mBaile Átha Cliath in 1897.

*****

This series relates to music, song and dance, in particular Comhaltas Ceoltóirí Éireann (CCÉ). Material includes general sheet music; Oireachtas sheet music; programmes; photographs; posters; cuttings and correspondence. Music sheets include "Go Mairidh Ár nGaedhilg Slán", specially written and composed for the first Oireachtas, Dublin 1897.

Publisher (dcterms:publisher)

NUI Galway Library Archives

Identifier (dcterms:identifier)

G60/21