NUI Galway Digital Exhibitions

Sites

Conradh na Gaeilge / The Gaelic League

Fáilte! Féachann an miontaispeántas seo le spléachadh a thabhairt ar a bhfuil i gcartlann Chonradh na Gaeilge in OÉG. Tá cur síos ar an mbailiúchán níos faide síos ar an leathanach seo.  Faoin táb Leagan amach tá míniú ar an gcaoi ar leagadh amach ábhar an bhailiúcháin ina 45 sraith. Faoin táb Sraitheanna is féidir leat gach ceann de na 45 sraith a bhrabhsáil agus cur síos gairid a fháil orthu. Sa chás go bhfuil catalógú déanta ar shraith agus í ar oscailt don phobal, beidh nasc sa chur síos a thabharfaidh chomh fada leis an gcatalóg féin thú. 

Welcome! This mini exhibition is designed to give you an overview of the Conradh na Gaeilge archive in NUIG. Further down this page, you will find a general description of what is in the collection. The Arrangement tab explains how material in the collection is arranged into 45 series. The Series tab allows you to browse each of the 45 series for a brief description. Where a series has been catalogued and released to the public, a link to the more detailed catalogue will be included in that description.

Go to the Admin dashboard to start working with NUI Galway Digital Exhibitions.